Okoku

Okoku
Scritto da Maurizio Palarchi
Disegnato da Roberto Melis